Branding

Management af perception

Image og varemærke management

Brand betyder mærke og kan være et navn, logo, symbol, design, slogan, emballage eller andet, der adskiller et produkt fra et andet og sikrer produktet en unik position i forbrugerens bevidsthed.

Et brand har som udgangspunkt en funktionel og en symbolsk værdi. Den funktionelle værdi handler om de fysiske egenskaber ved produktet, mens den symbolske værdi knytter sig til forbrugerens følelser for brandet, og brandets betydning for forbrugeren.

Nødvendigheden af branding og brand management afhænger i høj grad af hvilken virksomhed, produkter og tjenesteydelser, der er tale om.

Wise Marketing tilbyder…

Med udgangspunkt i virksomhedens overordnede forretningsstrategi, diskuteres den ønskede fremtidige position på markedet (positionering) dvs. hvor ønsker jeres virksomhed at være placeret i forhold til konkurrenterne, og hvordan sikrer vi, at jeres virksomhed har en helt unik identitet.

Vi definerer virksomheden som et brand, og virksomhedens produkter som selvstændige brands og beslutter budgetfordeling samt kommunikationsstrategien for de enkelte brands.

Et professionelt image tager tid at opbygge. Konsekvens og vedholdenhed er vigtige faktorer, og branding hænger uløseligt sammen med kommunikation. Læs mere om WISE kommunikation.

Branding ydelser

Fast timepris.
Projektpris efter aftale.

  • Forretningsforståelse
  • Kommunikationsstrategi
  • Konkurrentanalyse (light udgave)
  • Positionering
  • Definere virksomhedens brands
  • Branding for image og varemærker
  • Brandplanlægning