Kommunikation

Kommunikationsdesign og planlægning

Strategi, kommunikationsdesign og planlægning

Genkendelig i hele virksomhedens fremtoning – både internt og eksternt – er et nøgleord i succesfuld markedskommunikation.

Kommunikation handler ikke alene om det, vi siger og gør. Alt kommunikerer – lige fra farver, former, skrifttyper, billeder og medievalg til påklædning, tale og tavshed.

Virksomhedens identitet kommer til udtryk gennem kommunikationen. En professionel virksomhedsidentitet hænger derfor nøje sammen med en veldefineret kommunikationsstrategi.

Hvad ønsker din virksomhed at signalere, hvilke segmenter og målgrupper er interessante, og hvilke kommunikationskanaler er det bedste valg i forhold til målgruppen. De mere taktiske overvejelser handler om valg af målgrupper, budskaber, medier og medieplanlægning.

Wise Marketing tilbyder…

Wise Marketing kan identificere og definere virksomhedens behov for at fastholde eller ændre kommunikationen både internt og eksternt.

Ud fra strategiske og taktiske overvejelser besluttes kommunikationsstrategien i tæt samarbejde med kunden, og der udarbejdes en kommunikationsplan og/eller medieplan i hht. budget.

Online kommunikation kan måles, analyseres og bruges til løbende evaluering og kan give særdeles værdifuld indsigt i kampagneaktiviteter, brugeradfærd og SEO til gavn for fremtidig planlægning. Se mere under Læs mere om WISE analyse.

Kommunikation ydelser

Fast timepris.
Projektpris efter aftale.

  • Forretningsforståelse
  • Kommunikationsstrategi
  • Valg af kommunikationskanaler
  • Valg af målgrupper og budskaber
  • Kommunikationsplan
  • Medieplan
  • Effektmåling online kommunikation