Markedsføring

Strategi, planlægning og integration

Marketing er et udtryk for alle de aktiviteter, som en virksomhed sætter i værk for at tilfredsstille et eller flere forbrugerbehov og opnå konkurrencemæssige fordele.

Det klassiske marketingmix udtrykkes med de 4 P’er – Produkt, Pris, Placering og Promotion. Der er i de senere år tilføjet yderligere 3 P’er til det klassiske marketingmix – People (medarbejderne), Process (køb, salg, brug, bortskaffelse) og Psysical evidence (synlige forhold f.eks. butiksindretning).

Produkt (selve produktet), pris og placering (distribution) kaldes grundparametre. Promotion kaldes et kontaktparameter og handler om at komme i kontakt med kunderne.

Alle parametre indgår i strategisk markedsplanlægning. Målet er at optimere marketingmixet og herved sikre den bedst mulige indtjening.

Wise Marketing tilbyder…

For iværksættere og nystartede virksomheder defineres grundparametrene først – produkt, pris og placering. Virksomheden skal være afklaret omkring, hvilke produkter, ydelser og services, de leverer og til hvilke priser. Distributions- og afsætningskanaler skal også være på plads.

Når grundelementerne er på plads, går vi videre til promotion, som handler om, hvordan virksomheden kommer i kontakt med kunderne f.eks. salgsaktiviteter, annoncering, PR, events, web, sociale medier osv.

Mellemstore virksomheder er typisk er afklaret med hensyn til produkt, pris og distribution. Her vil Wise Marketing indgå som promotionekspert og sikre en professionel markedsføringsstrategi, plan og eksekvering i overensstemmelse med virksomhedens overordnede forretningsstrategi.

Uanset virksomhedens størrelse, sætter Wise Marketing sig grundigt ind i jeres forretning, branche og konkurrentsituation for at sikre et professionelt og værdifuldt samarbejde.

Marketing ydelser

Fast timepris.
Projektpris efter aftale.

  • Forretningsforståelse
  • Markedsanalyse
  • Marketingstrategi
  • Marketingplan
  • Kommunikationsstrategi
  • Kommunikationsplan / Medieplan
  • Integration i virksomhedens øvrige aktiviteter