,

Øget salg med markedsføring

Marketing er alle de aktiviteter, som en virksomhed sætter i værk for at tilfredsstille kundernes behov og opnå konkurrencefordele. Hvad er prisen på markedsføring, og kan man garantere et øget salg i forbindelse med en markedsføring?

På kort sigt kan knaldsalg og slagtilbud være en løsning til et hurtigt øget salg. Men det kan skade dit brand på længere sigt, fordi kunderne lynhurtigt får en forventning om lave priser og derfor ikke vil betale fuld pris i næste sæson. Omvendt kan et opråb med gode tilbud være med til at skabe opmærksomhed og købelyst, som skaber øget kendskabsgrad til dine produkter og dit brand, som igen kan medføre, at dit produkt er top-of-mind ved næste køb.
Blot for at se samme sag fra to sider…

Wise Marketing får ofte spørgsmålet ”hvad koster markedsføring?” og ”kan I garantere øget salg, hvis vi markedsfører vores produkter?”.

Lad os starte med prisen på markedsføring. Først og fremmest kan vi roligt slå fast, at der findes lige så mange ”priser” på markedsføring, som der findes virksomheder. Det giver derfor mere mening at spørge ”Hvad kan I afsætte til markedsføring?”.

Ved at afsætte et årligt markedsføringsbudget, sætter I sådan set selv prisen på jeres markedsføring svarende til det budget, I har afsat. Opgaven bliver herefter at skabe størst mulig værdi i forhold til at øge salget, skabe større kundeloyalitet og bevare eller opnå konkurrencefordele med de midler, som er afsat til markedsføring.

Et markedsføringsbudget kan fastsættes ud fra forskellige strategier. Dit budget kan være et fast årligt beløb, en fast %-del af sidste års salg, en %-del af et forventet salg i indeværende år eller andre noget helt andet. Det afhænger af din virksomhedsstrategi og målsætninger. Uanset størrelsen på markedsføringsbudgettet, er indsigt i markedet, et bevidst til- og fravalg af markedsføringsaktiviteter og målrettet kommunikation helt afgørende for at skabe øget salg.

Kan I garantere øget salg, hvis vi markedsfører vores produkter?” Der findes desværre ingen salgsgarantier i en verden med frie markedskræfter og uforudsigelige hændelser. Samtidig bliver en markedsføringsindsats kun en succes, hvis alle i virksomheden bakker op om strategien, forstår aktiviteterne og involverer sig i markedsføringen. Handler det f.eks. om social media marketing, kan medarbejderne være værdifulde brandambassadører for virksomhedens produkter og ydelser og evt. opfordres til at dele og like opslag og annoncer.

Kommunikationsmodellen AIDA kan trækkes frem i lyset som en stjernekaster for at forklare forbrugerens mentale vandring i en købsproces. Modellen illustrerer også på bedste vis, at uden markedsføring og kommunikation – ingen Opmærksomhed– og så er der virkelig lang vej til Action / Køb

A

Attention– fasen, hvor forbrugeren bliver opmærksom på dit produkt

I

Interest– fasen hvor forbrugeren får nærmere interesse for dit produkt

D

Desire– fasen hvor forbrugeren for lyst til og et ønske om eje eller bruge dit produkt

A

Action– fasen hvor forbrugeren køber dit produkt

Wise Marketing kan garantere, at hver eneste opgave prioriteres højt og med største engagement, indlevelse og ærlighed – og med fokus på at styrke dit brand og øge salget.

Kontakt Wise Marketing på 23 35 80 50 for at få hjælp til at beslutte efterårets markedsføringsaktiviteter.