,

Pandemiens 3 faser – lys forude

Gartner Group har beskrevet 3 faser under COVID-19 pandemien. Wise Marketing giver her faserne en tanke i relation til Maslows behovspyramide og vores adfærd.

Forbrugeren såvel som virksomheder gennemgår forskellige faser under en pandemi. Ud fra et markedsføringsperspektiv ændrer forbrugeren købs- og forbrugsadfærd, mens virksomheder ændrer strategi og rutiner.

Markedsføring og kommunikation er og har siden marts været en stor udfordring for mange virksomheder. På den ene side skal ”gryden holdes i kog”, og på den anden side kan det være direkte ødelæggende for et brand at ”råbe for højt og score billige point” under en krise.

Af samme grund er det særdeles interessant at forstå, hvordan forbrugeren og virksomheder reagerer i pandemiens forskellige faser.

Gartner Group har defineret 3 faser og reaktioner under COVID-19 pandemien for henholdsvis B2C og B2B. Faserne går fra krise til usikkerhed og ender med bedring. Overordnet set er der lys forude, men hvad gør virksomheder, mens krisen raser og næste fase er fyldt med usikkerhed.

I fase 1 – Krisen – er både forbrugeren og virksomheden i chok og bekymrede for udviklingen. Det solide fundament vakler, og der opstår uro og nervøsitet over hele linjen. Forbrugeren prioriterer anderledes og fokuserer i højere grad på basale behov, sikkerhed og familien fremfor luksus, oplevelser og selvrealisering. Maslows behovspyramide nedenfor illustrerer med den røde pil, hvordan folk under en krise, bevæger sig fra toppen af pyramiden ”Selvrealisering” til bunden af pyramiden ”fysiske og tryghedsbehov”.

I fase 2 – Usikkerhed– er der fortsat bekymringer og usikkerhed hos både forbrugeren og virksomheden. Økonomiske bekymringer fylder meget, og der udvises forsigtighed i forhold til forbrug og udvikling. I fase 2 opstår der utålmodighed, men der sker også en gradvis tilpasning af de nye og ændrede tider.

I fase 3 – Bedring– kan vi forvente at opleve en stigende optimisme og lettelse hos både forbrugeren og virksomheden. Der sker i fase 3 en accept af og indretning på de nye samfunds- og levevilkår. For de forbrugere, som oplever lettelse og medgang, kan der ske en stigning i forbruget. For de forbrugere, som fortsat oplever modgang, kan det forventes, at forbruget stagnere eller fortsat falder.

Som virksomhed kan man ikke forcere eller ændre på pandemiens naturlige faser, men man kan være opmærksom på og forstå udviklingen i forhold til markedsføring og kommunikation, så virksomhedens budget bliver anvendt bevidst, optimalt og rettidigt.

6 gode råd til virksomheder under pandemien

  1. Brug ressourcerne dér, der hvor kunder bruger deres tid
  2. Forbered virksomheden på en hastigt stigende efterspørgsel på online services
  3. Opdatér platforme, hvor jeres kunder lytter med bl.a. sociale medier
  4. Overvej både proaktiv og reaktiv kommunikation til at holde jeres kunder informeret
  5. Tag fat om kundebehov og problemer
  6. Forbered medarbejdere på et skift fra telefon til social- og online chat