,

Super-guide til markedsføring af grøn omstilling

I Grønt Erhvervsnetværk Middelfart blev Dobbelt Væsentlighedsanalyse i dag præsenteret af klimarådgiver Jeanette Lauridsen – et værktøj, der kan bidrage til at sætte retningen i virksomhedens grønne omstilling.

Grøn omstilling vedrører os alle og alle brancher. Uanset branche og position bliver vi nødsaget til at forstå omfanget af det massive regelsæt for grøn omstilling, der vælter ind over os.

I Grønt Erhvervsnetværk Middelfart diskuterer vi ikke alene regler og retninger indenfor grøn omstilling men også knowhow i forhold til eksekvering og konkrete aktiviteter. Vi stiller spørgsmålstegn ved og diskuterer, hvordan gør vi det, og hvad er væsentligt i hver vores forretning? Det er meget konkret og brugbar sparring.

I dag blev Dobbelt Væsentlighedsanalyse (CSDR – Corporate Sustainability Reporting Directive) præsenteret, og i netværket sad vi alle med hver vores briller på og testede analysen. Væsentlighedspunkterne er naturligvis meget forskellige alt efter, om du arbejder indenfor landbrug, industri, byggeri, handel, finansiering, service eller kommunikation – men ens for alle er, at det er toprelevant at vurdere væsentlighed både i relation til egen drift og værdikæde og i relation til finansielle risici og muligheder.

En væsentlighedsanalyse tager udgangspunkt i en interessentanalyse, hvor de vigtigste interessenter for din virksomhed f.eks. ejere, aktionærer, kunder, konkurrenter, medarbejdere osv. defineres og mappes. Analysen kan give virksomheden et klart billede af, hvilke indsatsområder, der lige nu har højeste prioritet i forhold til grøn omstilling.

Væsentlighedsanalysen er en kæmpe gevinst for marketing, fordi væsentlige indsatser kan tænkes ind i virksomhedens strategiske markedsføring, branding og markedskommunikation. Hvis f.eks. arbejdsvilkår vurderes at være væsentlig for din virksomhed (høj score) set indefra, så kan et ben i virksomhedens kommunikationsstrategi fokusere på arbejdsvilkår i relation til rekruttering og branding. Der foretages en vurdering af flere faktorer indenfor de 3 felter ESG (Environmental, Social and Governance) – så væsentlighedsanalysen rækker langt ud over virksomhedens CO2 udslip og kan være en super-guide i relation til virksomhedens markedsføringsstrategi.

Wise Marketing kan hjælpe din virksomhed med strategisk markedsføring, branding og kommunikation.