Korrekturlæsning

Korrekt kommunikation

En virksomhed kan have et solidt produkt, sige og gøre de rigtige ting, men er der fejl i kommunikationen, kan det gode arbejde være spildt. Sprogfejl kan gøre en tekst ulæselig og virksomhedens budskab uklart. Selv mindre fejl kan hæmme formidlingen og ødelægge budskabet.

Mange mennesker reagerer negativt på fejl. Fejl forstyrrer og irriterer, og så kan indholdet være nok så relevant – læseren får ikke det fulde udbytte af teksten. Derfor er korrekturlæsning vigtig.

At læse korrektur handler ikke kun om at finde stavefejl og kommafejl. Det handler i lige så høj grad om at tjekke, at sproget har et godt flow, at ukorrekte vendinger bliver omformuleret, og at der er konsekvens i sproget.

Korrektur er vigtig i al virksomhedskommunikation – det gælder lige fra opslag på de sociale medier, mails, nyhedsbreve og stillingsopslag til brochurer, præsentationer og produktblade.

Vigtige elementer for korrektur

  • Stavefejl
  • Tegnsætning – herunder kommaer
  • Flyder sproget – fremstår budskabet klart og tydeligt
  • Forkerte vendinger
  • Orddelinger
  • Er rettelserne konsekvente gennem hele teksten.