Stillingsopslag

Målrettet opmærksomhed

Stillingsopslaget er grundstenen i rekruttering af nye medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at det er vinklet til den rigtige målgruppe og med de rigtige og vigtigste informationer om jobbet. Samtidig er det vigtigt, at stillingsopslaget ikke er fyldt med stavefejl eller mangler kommaer.

Et stillingsopslag skal også ses som virksomhedens kommunikation udadtil. Tekstformuleringen og jobbeskrivelsen giver et indtryk af afsenderen. Med et stillingsopslag er virksomheden ude efter målrettet opmærksom dvs. at få opmærksomhed fra en helt bestem gruppe af ansøgere. Det er derfor vigtigt, at virksomheden fremstår så seriøs og professionel som muligt.

Vigtige elementer for professionelle stillingsopslag

  • Husk en overskrift – den skaber nysgerrighed og identifikation
  • Indledningen skal handle om modtageren – hvad søger virksomheden
  • Lav en relevant jobbeskrivelse
  • Brug underoverskrifter – det gør opslaget overskueligt
  • Sætningerne skal være klare og forståelige
  • Undgå klicheer – de er luftige og kan ikke konkretiseres