Forbrugertrends 2021

4 trends i coronatiden og tips til din markedsføring


Marketing – og forbrugertrends i coronatiden sender vibrationer tilbage til 2. verdenskrig. Det mener Dentsu, der i går præsenterede 8 spændende og aktuelle trends på Pulse 2021.

På webinaret Pulse 2021 var der et stort fokus på de trends, som har udviklet sig hastigt under coronapandemien men også på trends, som allerede er velkendte og stadig topaktuelle bl.a. bæredygtighed og grøn omstilling. Nedenfor præsenteres i første omgang 4 af tidens forbrugertrends. Hver trend afrundes med markedsføring tips til din virksomhed. En præsentation af de resterende 4 forbrugertrends følger i næste uge…

TREND 1: Forstå krisen – og din virksomheds formål

I krisetider søger mennesket længere ned i Maslows behovspyramide, hvor fysiske behov (bl.a. mad, søvn og sex) og sikkerhedsmæssige behov (bl.a. sikkerhed i hjemmet og på jobbet) opprioriteres på bekostning af de anerkendende og selvrealiserende behov (bl.a. statussymboler, luksusprodukter og rejser).

Boligen renoveres, vi forpupper os i vores hjem (cocooner) og hjælper til i lokalmiljøet. Forbrugerne er under coronapandemien blevet mere fællesskabsorienteret (iht. Gallup Kompas) og vil gerne være med til at gøre en forskel. Samtidig forventer forbrugeren, at virksomheder hjælper til i lokalsamfundet.

Sammenlignet med 2019 steg forbruget i 2020 indenfor kategorierne maling, gør-det-selv, elektronik, apoteker og dagligvarer, ligesom online handel tog fart.

Markedsføring tip til TREND 1
Brug nærværende og personlig markedsføring målrettet familien og hjemmet. Vis lokal interesse og brug ressourcerne på online markedsføring og udvikling af jeres online kommunikation.

TREND 2: Forstå og få en relation til generation Alpha

Generation Alpha definerer generationen født mellem 2010 og 2024, det vil sige børn, som også fødes i de kommende år. Det er den første generation med adgang til ufiltreret indhold på nettet samt til mobiler og andre devices lige fra fødslen. De ældste børn i generationen er lige nu tweens, som har stor indflydelse på forældrenes forbrug, og de er selv fremtidens forbrugere.

Bagsiden af medaljen i forhold til den ufiltrerede adgang til informationer på nettet er børn med klimaangst, ensomhed og OCD. De mange skræmmekampagner, restriktioner og forbud kan få børn til overreflektere med katastrofale følger for børnene.

Når fremtidsforsker, Anne Lise Kjær, samtidig udtrykker, at den nye generation skal være kreativ, kunne samarbejde og have kulturel forståelse, altså være dybt socialt intelligente, så har vi en konflikt – eller som udtrykt på foredraget ”et kæmpe clash”.

Ensomhed er i stærk stigning. Hele 33% i alderen 18-29 år føler, at de er ensomme. Det kalder på resocialisering, når børn igen starter i skoler og foreninger.

Markedsføring tip til TREND 2
Undgå skræmmekampagner og tænk i kreative og inkluderende produkter og services. Hjælp familier med Alpha børn med at være kreative, samarbejdende og kulturelt forstående.

TREND 3: Hold dig ren – sundhed før klima

Vores fertilitet er faldende, det gælder både mænd og kvinder. Hver 4. person vil fremover få svært ved at få børn. Det har skabt en massiv interesse for sundhed og renhed.

Vores indre og ydre personlige sundhed har forrang i forhold til at tænke klimavenligt. Ikke at det konflikter, men vores personlige sundhed kommer først. Vi bruger cremer uden indholdsstoffer, spiser sundt og installerer udluftning og andre apparater for at skabe et rent indeklima. 71% mener, at det er afgørende for deres fysiske sundhed, at deres omgivelser er rene.

Fremtidens kontor er formentlig store kontorer uden direkte kontakt mellem mennesker, kontaktløse flader og automatisk udluftning. Vinduerne bliver mere og mere intelligente og åbner automatisk, når der er brug for det. Der kommer også færre biler og fly og i hjemmet installeres berøringsfrie elektroniske produkter.

Markedsføring tip til TREND 3
Renhed er pga. corona for alvor kommet på dagsordene. Tænk renhed og økologi i din markedskommunikation, og inspirer forbrugeren til personlig sundhed og et rent indeklima.

TREND 4: Bevar livet – på jorden

Klimavenlighed, bæredygtighed og grøn omstilling – er ikke en ny trend, men den hitter trods alt mere end nogensinde før. 65% bekymrer sig i dag om klimaet. Mange virksomheder er godt i gang med grøn omstilling, men forbrugerne har sværere ved at forstå deres bidrag og flere vælger derfor at fortsætte som altid. Samtidig har vi svært ved at gå på kompromis og undvære ting og oplevelser, som indtil videre er helt naturlige goder i vores liv.

De 17 verdensmål er ukendte i befolkningen, fordi kommunikationen har slået fejl, og flere tilfælde af greenwashing (markedsføring af klimavenlige produkter på en falsk baggrund) har fremkaldt skepsis og modstand mod grønne produkter blandt forbrugerne, især blandt mænd.

Den omfattende snak om og markedsføring af klimavenlighed og grøn omstilling prikker til folks samvittighed. Hvis grønne kampagner alene fokuserer på katastrofer og skam, så kan budskabet få en negativ effekt, fordi forbrugeren bliver skræmt og angst. Forbrugeren vil gerne være bæredygtig men ikke mangle noget – så det gælder om at finde døren i midten.

Markedsføring tip til TREND 4
Fokusér på fordele og gevinster ved grøn omstilling, noget der skaber håb. Undgå at skabe skam og angst hos forbrugeren – det grønne liv er også det gode liv.

Læs om yderligere 4 spændende forbrugertrends 2021: Flere cool TRENDS 2021

Kilde og inspiration: Webinar Pulse 21 af Dentsu den 21. januar 2021. Arrangeret af PEJ Gruppen.